Jan Gerard Smits

(1823 - 1910)

Jan Gerard Smits wordt wel gerekend tot de tweede generatie schilders van de Haagse School. Hij was een leerling van de romantische schilder Salomon Verveer en schilderde, evenals zijn leermeester, vooral stads- en dorpsgezichten. Ook komen er boerenerven met figuren en vee in zijn oeuvre voor. Werk van hem hangt in het Haags Gemeentemuseum en het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam.

Op dit moment is er geen werk van Smits beschikbaar